QUARTELL
Quartell llança la campanya Igualtat és Felicitat
Un programa de prevenció, de dos mesos de durada, que té la finalitat d’informar i sensibilitzar a la població al voltant d’aquest tema
REDACCIÓ - 22/11/2016
Campanya de l
Campanya de l"Ajuntament de Quartell. EPDA

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, l'Ajuntament de Quartell presenta la campanya Igualtat és Felicitat. La campanya forma part del Programa Integral per a la Promoció de la Igualtat i la Prevenció de la Violència de Gènere, que està duent a terme al Consistori. Un programa de prevenció, de dos mesos de durada, que té la finalitat d'informar i sensibilitzar a la població al voltant d'aquest tema.

Gràcies a un agent d'igualtat expert en violència de gènere, s'estan impartint tallers a diferents grups, com ara el professorat de l'IES la Vall de Segó i del CEIP Santa Anna, a familiars per mediació de l'AMPA d'ambdós centres educatius, a alumnat de primer d'ESO de l'IES la Vall de Segó i també a diferents grups d'alumnat de cursos de formació dependents de l'Ajuntament, així com al professorat de l'auditori, professorat de les activitats esportives, tallers dirigits a la població en general i tallers dirigits al personal tècnic i polític del consistori.

En relació al programa, podem dir que aquest té un caràcter innovador en allò que es referix a atallar el delicat tema de la violència, des d'una vessant on, molt més enllà d'aconseguir prevenir la violència en les relacions de parella, ens dóna una línia de millora del benestar social. El programa no és només una ferramenta informativa, sinó que provoca canvis importants en la subjectivitat i en les creences individuals i col·lectives, en els processos educatius dels agents de socialització (famílies i professorat) i, per tant, en les creences socials. El canvi en la subjectivitat individual provocarà tant la creació de relacions igualitàries com l'eliminació gradual de la discriminació i violència global de la societat.

La imatge del cartell és una parella compartint les responsabilitats de criança i les feines de la llar, perquè es vol transmetre la necessitat que té la societat actual d'avançar en la igualtat real entre dones i hòmens. Per tot açò, la campanya se centra en el tema de la coresponsabilitat. En aquest sentit, podem dir que un dels principals obstacles que trobem per a aconseguir la igualtat és sense dubte, i així ho indiquen tots els estudis i dades oficials, la manca de coresponsabilitat per part d'una gran majoria d'hòmens en les tasques domèstiques i la criança.

Les dades ens indiquen que la incorporació de les dones al món laboral no ha estat acompanyada pel necessari canvi social. La societat segueix funcionant com si les dones tingueren una plena dedicació a les tasques de la llar i la família, sense tenir en compte que han de fer un esforç suplementari important per arribar a tot. La societat està encara dividida en rols segons el sexe i encara s'assigna a les dones la responsabilitat de la família i als hòmens, bàsicament, la de la vida laboral, pública i social. Aquesta situació repercuteix en la menor qualitat de vida de les dones i en menors oportunitats.

L'Ajuntament de Quartell, amb la posada en marxa d'aquest programa, contribueix a la promoció de la igualtat al municipi i per tant, a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, volent fer saber que la Igualtat és Felicitat i per tant, Quartell fa una aposta clara també per la coresponsabilitat.

El proper divendres 25 de novembre, l'Ajuntament convoca una concentració a les 12:00h enfront del consistori. Un acte de rebuig cap a la violència de gènere, on es llegirà un manifest que inclou les accions que s'estan duent a terme des del consistori per a fer front a aquest greu problema.