GODELLA
Godella exigix a les companyies de telefonia mòbil una millor cobertura en el terme municipal
La Corporació ha oferit a les diferents companyies els edificis municipals perquè instal·len noves antenes
REDACCIÓ - 21/01/2021

L'Ajuntament de Godella, a través de la Regidoria de Comunicació, ha exigit a les diferents companyies de telèfon mòbil que operen en el terme municipal que prenguen les mesures oportunes perquè la ciutadania tinga una millor cobertura en les seues terminals.

La Corporació ha oferit a les diferents companyies els edificis municipals perquè instal·len noves antenes que oferisquen un millor servei a la població, ja que en molts llocs del nucli urbà no existeix un servei apropiat.

Malgrat els oferiments de l'Ajuntament, encara no s'ha obtingut un compromís de les companyies per a ampliar la cobertura mòbil, encara que es continua treballant perquè la ciutadania tinga una cobertura òptima en els pròxims mesos.

"Estem duent a terme les gestions necessàries per a tractar d'ampliar la cobertura mòbil. De fet, hem oferit els nostres edificis municipals com a llocs en els quals instal·lar les antenes de telefonia. Des de l'àrea de comunicació farem un seguiment per a tractar de solucionar la situació", han informat des de l'àrea de comunicació.

"Sabem que és una petició de la ciutadania des de fa temps, però no depén de l'Ajuntament. De fet, estem oferint tot el que és a les nostres mans perquè les companyies instal·len nous punts que oferisquen el servei que mereixen les persones que vivim a Godella", han agregat.